Nedenfor har vi lavet en liste over, hvad i som forældre selv skal medbringe, samt hvad vi indkøber.

I skal medbringe:
1: Special mad, herunder modermælkserstatning
2: Godkendt barnevognssele
3: Skiftetøj

Vi stiller en barnevogn, babyalarm samt dyne og pude til rådighed til hvert barn.
Bleer, salve, solcreme og tandbørste køber vi ind løbende.


Fordele ved stor ordning

  • Vi har mulighed for at opdele børnene efter alder, og derved planlægge aktiviteter der passer til børnenes alder.
  • Der er altid en voksen tilstede hos børnene når børnene skal skiftes, når børnene skal puttes osv.
  • Der er større chance for, at der er en jævnaldrende legekammerat.
  • Vi har større muligheder for at observere børnene, det gør at vi bedre kan tilgode se børnenes behov.
  • Der er en mand som kan lave lidt mere drengeting og drengelege med drengene.
  • Vi er to, som børnene kan vælge imellem, hvis et barn skal trøstes, eller hvis nogle af børnene har brug for at blive skærmet osv.
  • Hvis et nyt barn har svært ved at starte op, er mulighederne større for at barnet, og en af os kan trække os i baggrunden.
  • Når børnene skal afleveres og hentes af mor eller far, vil vi også kunne tage ordentlig imod barnet om morgenen og sige ordentlig farvel om eftermiddagen, samt give mor og far, bedre information om den enkelte dag.

Måltider:

Morgenmad tilbydes de børn der kommer inden kl 7.00
Formiddagsmad ca. kl. 8.15
Middagsmad ca. kl. 11.30
Eftermiddagsmad ca. kl. 15.00


Vikar

Børne-Banden har selv vikar ved sygdom så du/i vil aldrig være udsat for at jeres barn ikke kan komme i pasning. Fordelen er, at vores vikar og jeres barn kender hinanden rigtigt godt, og jeres barn vil kunne blive i vores vante rammer, og med den vanlige daglige rytme.

Kommunens rolle:

Vi er godkendt som privat børnepasser af Aalborg kommune med henblik på at passe op til 10 børn. En godkendelse omfatter gennemgang af vores hjems egnethed og sikkerhed, inde som ude, indhentning af straffe- og børneattester for alle medlemmer af vores familie over 15 år, samt en vurdering og godkendelse af vores personlige og faglige kompetencer som børnepasser.

Kommunen fører sideløbende tilsyn med private børnepassere på lige vilkår, som er gældende for kommunale dagplejere.

Der er såvel som i kommunalt regi mulighed for at få hjælp i en privat børnepasningsordning, til børn der har behov for sproglig eller motorisk hjælp.

Hvis barnet er syg eller holder fri:

Hvis jeres barn holder en fridag, vil vi gerne have besked enten personligt, eller via en sms og gerne så tidligt på dagen som muligt, af hensyn til dagens evt. aktiviteter.

Det samme gælder naturligvis ved sygdom eller i tilfælde af, at det er en anden end planlagt som henter jeres barn.

Vi har fuld tillid til at ingen forældre ønsker at sende deres syge barn afsted i pasning. Det kan dog sommetider være rigtig svært at vurdere, om og hvor sygt ens lille barn er, da de ikke altid reagerer på sygdom på samme måde, som større børn og voksne gør det.


Tavshedspligt:

Vi er naturligvis underlagt tavshedspligt, både hvad angår jeres barn og jeres private forhold og vikarer er selvfølgelig ligeledes underlagt tavshedspligt.