Vores kerneværdier:

Vores menneskesyn bygger på, at hvert enkelt barn er unikt. En lille personlighed med forskellige ressourcer og udviklingsbetingelser.

Vi skaber tryghed, omsorg, nærhed, livsglæde, og sammenhæng i barnets hverdag.

  • Vi giver børnene trygge, nære og harmoniske rammer for leg, læring og udvikling.
  • Det enkelte barn oplever, at ingen bliver overset eller glemt.
  • Børnene bliver mødt med tillid og respekt, og på den baggrund skabe de rette betingelser for deres trivsel og udvikling.
  • Børnene mødes på deres individuelle udviklingstrin og stimuleres der ud fra.
  • Brug af naturen og udelivet i det daglige prioriteres højt. Udeliv giver muligheder for stimulering af alle sanser.
  • Forholdet til naturen afspejler sig i gode kostvaner og i det positive og sunde liv.
  • Sang, højtlæsning og fortælling er en naturlig del af hverdagen.
  • Vi skaber traditioner i hverdagen og i forbindelse med højtider, årstider og mærkedage.
  • Vi vil være i dialog med forældrene, og at forældrene involverer sig i husets dagligdag.
  • Vi skaber helhed og sammenhæng i barnets tilværelse fra den private pasningsordning til børnehave.